Đổi thẻ cào

► Quý khách điền sai giá trị thẻ nạp sẽ bị trừ đi 50% của số tiền nhận được sau khi trừ chiết khấu.

► Lịch sử đổi thẻ tại đây. Thông kê sản lượng tại đây

► Web rút tiền về MoMo, ATM tự động 

► Tin tức tăng giảm chiết khấu TELEGRAM - ZALO 

► Điều kiện lên tài khoản ĐẠI LÝ là PR NHAPTHE lên TRANG CÁ NHÂN của bạn hoặc đăng bài lên các GROUP

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 23% 23% 23% 17% 17% 17% 17% 20% 27%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 20% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 27% 27% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 29%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 19%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 26%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 35%