04 22 11 1997
contact@vhv.vn
Tính năng mới

Thay đổi banner, footer


1.Thay đổi logo, banner

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Di chuột vào phần banner / Chọn biểu tượng hình răng cưa / Cấu hình tính năng

Bước 3: Thay đổi banner, logo

Bước 4: Lưu lại thông tin

2.Thay đổi chân trang

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Di chuột vào phần footer / Chọn biểu tượng hình răng cưa / Cấu hình tính năng

Bước 3: Thay đổi thông tin chân trang

Bước 4: Lưu lại thông tin

 

Bài liên quan
Bình luận