04 22 11 1997
contact@vhv.vn
Tính năng khác

Cấu hình hệ thống


1. Cấu hình hệ thống

Bước 1: Vào phần hệ thống / Cấu hình / Cấu hình hệ thống

Bước 2: Cấu hình thông tin website

Bước 3: Nhập thông tin liên hệ

Bước 4: Cài đặt 1 số thông tin nâng cao

Bước 5: Đóng dấu lên ảnh

Bước 6: Cấu hình thông tin chân trang

Bước 7: Lưu lại thông tin cấu hình

2. Cấu hình SEO và MXH

Bước 1: Vào hệ thống / Cấu hình / Cấu hình SEO và MXH

Bước 2: Nhập các từ khóa muốn SEO

Bước 3: Nhập các mạng xã hội

Bước 4: Lưu lại thông tin

3. Cấu hình giao diện

Cho phép cấu hình màu sắc toàn trang, màu sắc các thành phần của hệ thống.

4. Chọn lại giao diện

Bước 1: Vào phần hệ thống / Cấu hình / Chọn lại giao diện

Bước 2: Di chuột vào giao diện muốn chọn để thay đổi

Bước 3: Click ‘chọn giao diện’

Bước 4: Click OK để chọn giao diện

5. Sao lưu giao diện

Bước 1: Vào phần cấu hình / Sao lưu giao diện / Thêm mới

Bước 2: Nhập tiêu đề sao lưu

Bước 3: Lưu lại thông tin

Bài liên quan
Bình luận