04 22 11 1997
contact@vhv.vn
Tính năng nổi bật

Sản phẩm bất động sản


Website cho phép người dùng quản lý các thông tin bất động sản muốn giao bán hoặc cho thuê...

1. Thêm mới sản phẩm

Bước 1: Đăng nhập quản trị

Bước 2: Di chuột vào phần nội dung / Sản phẩm / Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin thêm mới cho sản phẩm

Bước 4: Lưu lại thông tin thêm mới

2. Sửa sản phẩm

Bước 1: Vào xem danh sách sản phẩm

Bước 2: Thay đổi thông tin sản phẩm trong màn hình sửa

Bước 3: Lưu lại thay đổi

3. Xóa sản phẩm

Bước 1: Lựa chọn sản phẩm muốn xóa trong danh sách

Bước 2: Xác nhận xóa

4. Kéo thả tính năng sản phẩm

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng thêm tính năng ngoài trang 

Bước 3: Di chuột đến tính năng sản phẩm và kéo thả tính năng vào vùng mong muốn

Bước 4: Lựa chọn các kiểu widget bất động sản

 

Bước 5: Cấu hình cho kiểu widget sản phẩm đã chọn

Bước 6: Lưu lại thông tin cấu hình

Bài liên quan
Bình luận