04 22 11 1997
contact@vhv.vn
Tính năng khác

Đăng ký, đăng nhập


1. Đăng ký

Bước 1: Vào trang http://realty.vhv.vn/login

Bước 2 : Chọn đăng ký

Bước 2: Nhập thông tin trong form đăng ký. Lưu ý các trường có dấu * là trường bắt buộc.

Bước 3: Check vào 'Tôi đã đọc và đồng ý...'

Bước 4: Chọn nút đăng ký để hoàn thành

2. Đăng nhập

Bước 1: Vào trang http://realty.vhv.vn/login

Bước 2: Điền thông tin tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký vào form đăng nhập

Bước 3: Chọn nút đăng nhập.

Nếu người dùng quên mật khẩu có thể click vào 'Quên mật khẩu' để lấy lại mật khẩu.

Người dùng nhập email đã đăng ký để lấy mật khẩu mới

Sau đó bạn vào email để kích hoạt mật khẩu mới và đăng nhập vào website bằng mật khẩu mới.

Bài liên quan
Bình luận